Bhakti Luhur

Cijfers

Onderwijs en opleiding

Verpleging en verzorging

De SMPS: de sociale school


C.B.R.:

Community Based

Revalidation

Financiën


DSC_0021.jpg Home Over ons Verantwoording Doneren Contact Actueel


BHAKTI LUHUR


Bhakti Luhur probeert een leefbaar en zorgzaam thuis te creëren, waarin kinderen ondanks hun beperkingen zonder bedreiging kunnen opgroeien, volwassenen zich verder kunnen ontwikkelen, zieken liefdevol verpleegd worden en bejaarden een goede oude dag hebben.


Cijfers


Enkele cijfers over de zorg die Bhakti Luhur in 2014 aan arme en/of gehandicapte kinderen of volwassenen biedt:


DSC_0008.jpg
Bhakti Luhur biedt op vele eilanden van Indonesië ondersteuning:


Java

1170 wisma’s – 766 CBR

 

Sumatra

69 wisma’s – 144 CBR


Kalimantan

103 wisma’s – 63 CBR

 

Oost Nusa Tenggara

350 wisma’s – 562 CBR


Molukken

81 wisma’s – 325 CBR


Op het ogenblik heeft Bhakti Luhur naast het hoofdcentrum in Malang nog twee grote centra op Java: in Jakarta en Surabaya. Ook hier zijn, net als in Malang, meerdere voorzieningen zoals:

– verschillende type scholen voor de kinderen;

– sociale werkplaatsen;

– scholen voor de opleiding tot sociale werker;

– medische en paramedische afdelingen zoals o.a. logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en een klein ziekenhuis;

– behandelruimtes, waaronder snoezelruimtes.


DSC_0021.jpgVoor de zorg die Bhakti Luhur biedt is veel personeel nodig. Onder leiding van de Alma zorgen ongeveer 800 groepsleidsters, gediplomeerden en leerlingen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen alsmede de begeleiding van de volwassenen en de bejaarden.


Onderwijs en opleiding


DSC_0005.jpg


Het streven van Bhakti Luhur is steeds de gehandicapten zoveel mogelijk weerbaar te maken en klaar te maken voor een terugkeer in de samenleving. Vandaar dat zowel aandacht en zorg wordt besteed aan de diverse vormen van onderwijs en vakopleidingen.


DSC_0007.jpg


Onontbeerlijk zijn dan ook een peuter- en kleuterschool, een lagere- en middelbare school en speciaal aangepast onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Voor jongens en meisjes, die niet naar een middelbare school kunnen gaan, zijn er verschillende vakopleidingen waarin ze leren timmeren, ijzer- en houtbewerken, schilderen, eenvoudig montagewerk, naaien, batikken en kantoorwerk zodat zij later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.


Verpleging en verzorging


Vele bewoners van Bhakti Luhur hebben intensieve verzorging en verpleging nodig. Hierin wordt voorzien door een klein eigen ziekenhuis en enkele medische en paramedische afdelingen.


DSC_0092.jpg


De fysiotherapie helpt de lichamelijk gehandicapten bij het verbeteren van lichaamshouding, het oefenen van zitten, staan en lopen.


In nauw overleg met de afdeling fysiotherapie zorgt de ergotherapie voor aangepaste hulpmiddelen voor revalidatie, zoals rolstoelen, eetgerei en speelgoed.


Logopedie helpt bewoners met eet- en drinkproblemen, taal- en spraakstoornissen of andere communicatie problemen.


Speltherapie en snoezelen is er voor zwaar lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen.


De SMPS: de sociale school


DSC_0003.jpg


Bhakti Luhur geeft jonge mensen, die de middelbare school af hebben, de mogelijkheid om een vierjarige opleiding tot sociale werker te volgen. In Indonesië zijn de vervolgopleidingen duur en voor vele jongeren is verder studeren dan ook meestal niet mogelijk. Het diploma is door de staat erkend en er is dan ook veel vraag naar deze werkers.


De studenten tekenen bij aanvang van de studie een contract, waarin zij beloven na hun afstuderen nog drie jaar voor Bhakti Luhur te blijven werken, tegen een normale salariëring. Zo weet Bhakti Luhur zich verzekerd van goede werkkrachten en blijft de verzorging op een hoog niveau.


C.B.R.: Community Based Revalidation


C.B.R.: gespecialiseerde veldwerkers die in afgelegen gebieden een centrum openen dat hulp biedt aan ouders met gehandicapte kinderen, met als taken:

1. behandelen van het gehandicapte kind;

2. ouders leren zelf hun gehandicapte kind goed te verzorgen;

3. vrijwilligers zoeken en opleiden om ouders bij te staan.


Financiën


Bhakti Luhur is een particuliere instelling, die nagenoeg volledig is aangewezen op particuliere hulp.


De huidige politieke en economische ontwikkelingen maken de omstandigheden waaronder Bhakti Luhur moet werken extra moeilijk. Zo zijn o.a. de prijzen van alle levensbehoeften sterk gestegen.


Door uw financiële steun wordt overleven weer leven.

Klik op de foto’s voor vergroting

Klik hier voor

de film over

Bhakti Luhur

en het werk

van  pater Paul

Romo Janssen

Film met Paul Romo Janssen