Home Over ons Doneren Bhakti Luhur Contact

Doelstelling van de stichting


Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azie (SOZA) is een Nederlandse stichting die als hoofddoel heeft, hulp te bieden aan arme en gehandicapte kinderen en volwassenen van Yayasan Bhakti Luhur in Indonesië, door geld in te zamelen via o.a. financiële adoptie of donateurschap.


Missie


Arme en gehandicapte kinderen en volwassenen van Yayasan Bhakti Luhur de mogelijkheid bieden op goede zorg en hulpverlening en goede ontwikkelingsmogelijkheden zodat zij nog op een zo volwaardig mogelijke manier deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit kan zijn via:

• Intra murale zorg

• Extra murale zorg

• Scholing

• Huisvesting

• Dagbesteding


Bestuur


Dhr. E.J.H.M. Janssen, voorzitter

Dhr. W. Hukkelhoven, penningmeester

Dhr. G. Dieteren, secretaris

Dhr. E. Delsing, bestuurslid

Zr. C. Susilawati, bestuurslid namens Bhakti Luhur

 

Er is binnen de stichting geen beloningsbeleid.

Alle werkzaamheden die door de bestuursleden gedaan worden voor de Stichting worden geheel vrijwillig en zonder vergoeding gedaan.


SOZA, Thaalpad 91, 6102 EH Echt


verantwoording 2.jpg

 

ANBI gegevens


SOZA is sinds 2008 aangemerkt als:

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

RSIN nummer: 8027.03.124. Vestigingsplaats Echt.

Deze ANBI status geeft donateurs recht op giftenaftrek.


Bhakti Luhur 2012- 119.jpg

Actueel Klik op de foto’s voor vergroting

Doelstelling

Missie

Bestuur


Jaarverslagen:

2019 | 2020 | 2021

Financieel verslagen:

 2019 | 2020 | 2021


ANBI gegevens


Beleidsplan


Privacy-statement