Home Over ons Verantwoording Bhakti Luhur Contact

HOE KUNT U DE SOZA STEUNEN?


Er zijn vier mogelijkheden om de SOZA te steunen:


• EENMALIGE DONATIE

• PERIODIEKE DONATIE

• FINANCIËLE ADOPTIE

• SCHENKING


Al met een klein vast bedrag per maand steunt u het werk van Bhakti Luhur aan de arme, gehandicapte en verwaarloosde kinderen en volwassenen in Indonesië.


U ontvangt als donateur of schenker twee maal per jaar de nieuwsbrief over het werk en alle ontwikkelingen van dit instituut in Indonesië.Uw bijdrage gaat in zijn geheel naar Bhakti Luhur! Ieder jaar is er een controle door een erkend accountantskantoor op alle inkomsten en uitgaven van de SOZA.

P1040615 pop.jpg
Eenmalige donatie

U kunt onze stichting steunen door een eenmalige donatie. U maakt rechtstreeks via uw bank een geldbedrag over aan de SOZA.


Daar wij u graag willen bedanken en de Nieuwsbrief willen toesturen zou het wenselijk zijn dat uw e-mailadres bij ons bekend is. U kunt dit doen door op de tekst met knop ’Eenmalige donatie’ te klikken.


Periodieke donatie

Kiest u voor deze mogelijkheid klik dan op die tekst met knop ’Periodieke donatie’ om het formulier ’Bereidverklaring’ aan te vragen om de procedure te starten en zo uw steun te geven aan onze stichting.


Financiële adoptie

U kunt er ook voor kiezen een arm of gehandicapt kind van Bhakti Luhur financieel te adopteren. Voor 25 euro per maand helpt u al een arm of gehandicapt kind een nieuwe toekomst op te bouwen.


U kunt een kind financieel adopteren door het formulier ’Bereidverklaring’ aan te vragen via de tekst met knop ’Financiële adoptie’.


Als u kiest voor financiële adoptie geven wij uw opgave door aan Bhakti Luhur. Zo gauw als wij hier de gegevens over uw pleegkind binnen hebben, sturen wij u die door met daarbij een recente foto van uw pleegkind.


Pleegouders krijgen eenmaal per jaar een verslag over de vorderingen van hun pleegkind en eenmaal per jaar ontvangen zij een recente foto.


P1040239.JPGSchenking

U kunt onze stichting ook steunen door een eenmalige of periodieke schenking.


Daar dit een onderlinge overeenkomst betreft is het noodzakelijk om het formulier ’Schenking in geld’ in te vullen.


U kunt dit formulier aanvragen door op de tekst met knop Schenking te klikken.
Donaties en schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.De financiële adoptie of uw donateurschap eindigt op het moment dat u dit aangeeft, om welke reden dan ook.


Bestuur van SOZA en medewerkers van Bhakti Luhur zijn u zeer dankbaar voor uw belangstelling en donatie of schenking.
Actueel
                                                                                                                                                                                                                                   Geef iets van uw rijkdom voor een arm gehandicapt medemens in Indonesië                                                                                                                                                                                                            
Klik op de foto’s voor vergroting

Eenmalige donatie

Periodieke donatie

Financiële donatie

Schenking

Uw steun kunt u via onderstaande

e-mails bevestigen en versturen:


Mail: soza@ziggo.nl?subject=FINANCIËLE ADOPTIE&body=Aan het bestuur van SOZA,

Betreft: FINANCIËLE ADOPTIE

Hierbij verklaart ondergetekende bereid te zijn om een gehandicapt kind van het Instituut Bhakti Luhur
in Indonesië financieel te adopteren via de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië (SOZA).

Om deze procedure te starten ontvang ik daarvoor een formulier ’Bereidverklaring’ welke ik ingevuld en
ondertekend aan het bestuur van SOZA zal retourneren.

Uw naam:


HET BESTUUR VAN SOZA EN DE MEDEWERKERS VAN BHAKTI LUHUR ZIJN U ZEER DANKBAAR
VOOR UW BELANGSTELLING EN FINANCIËLE ADOPTIE. Mail: soza@ziggo.nl?subject=SCHENKING&body=Aan het bestuur van SOZA,

Betreft: SCHENKING

Hierbij geef ik te kennen een schenking in geld te willen doen voor een gehandicapt kind
van het Instituut Bhakti Luhur in Indonesië via de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië (SOZA).

Om deze overeenkomst aan te gaan ontvang ik een formulier ’Schenking in geld’ welke ik ingevuld
en ondertekend aan het bestuur van SOZA zal retourneren.

Uw naam:


HET BESTUUR VAN SOZA EN DE MEDEWERKERS VAN BHAKTI LUHUR ZIJN U ZEER DANKBAAR
VOOR UW BELANGSTELLING EN SCHENKING. Mail: soza@ziggo.nl?subject=PERIODIEKE DONATIE&body=Aan het bestuur van SOZA,

Betreft: PERIODIEKE DONATIE

Hierbij geef ik te kennen bereid te zijn om een periodieke donatie te geven voor de gehandicapte kinderen
van Bhakti Luhur in Indonesië via de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië (SOZA).

Het bedrag zal ik overmaken op een van de bankrekeningnummers vermeld op de website.

Om dit te bevestigen ontvang ik een formulier ’Bereidverklaring’ welke ik ingevuld en ondertekend
aan het bestuur van SOZA zal retourneren.

Uw naam:


HET BESTUUR VAN SOZA EN DE MEDEWERKERS VAN BHAKTI LUHUR ZIJN U ZEER DANKBAAR
VOOR UW BELANGSTELLING EN PERIODIEKE DONATIE. Mail: soza@ziggo.nl?subject=EENMALIGE DONATIE&body=Aan het bestuur van SOZA,

Betreft: EENMALIGE DONATIE

Hierbij geef ik te kennen bereid te zijn om een eenmalige donatie te geven voor de gehandicapte kinderen
van Bhakti Luhur in Indonesië via de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië (SOZA).
Het bedrag zal ik overmaken op een van de bankrekeningnummers vermeld op de website.

Door mijn naam in te vullen wens ik graag in de toekomst verdere correspondentie en nieuwsbrieven te ontvangen.
Indien u dat niet wenst hoeft u deze e-mail niet te verzenden.

Uw naam:


HET BESTUUR VAN SOZA EN DE MEDEWERKERS VAN BHAKTI LUHUR ZIJN U ZEER DANKBAAR
VOOR UW BELANGSTELLING EN DONATIE. (selecteer, kopieer en plak)

ING

NL51 INGB 0001 1523 35


ABN-AMRO

NL88 ABNA 0579 1742 39


RABOBANK

NL97 RABO 0142 0450 12


t.n.v.

STICHTING ONTWIKKELINGSHULP

ZUID-AZIE